Daikin PRO+ Bayi

Daikin PRO+ Trakya Bölgesi Ana Bayi

Daikin PRO+ Bayi

Daikin PRO+ Markası adı altında trakya bölgesi Ana bayi olarak VRV klima sistemleri şirketimizce Proje, Uygulama ile hizmet vermektedir.

VRV'nin pazarda benzersiz olmasının 9 nedeni

  1. Verimlilik

 › Yüksek sezonsal verimlilik için Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı Teknolojisi (VRT)
› Dairesel atışlı kaset ve opsiyonel kendi kendini temizleyen fi ltreye sahip gizli tavan üniteleri
› "BREEAM Yeşil Bina" projeleriniz için en iyi çözüm ortağı
• Avrupa'nın her yerinde size yardımcı olmaya hazır bir AP(Yetkilendirilmiş Profesyonel) ekibi
• Daikin, ilave BREEAM kredisi kazandıran BES6001 sertifi kasını almaya hak kazanan
ilk HVAC-R üretici firmasıdır.

  1. Konfor

› Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı teknolojisi sayesinde soğutma modunda
yüksek üfl eme sıcaklıkları
› Defrost sırasında gerçek sürekli ısıtma
› Düşük ses seviyeli iç üniteler ve dış üniteler
› Varlık ve zemin sensörleri, hava akışını kişilerden uzaklaştırarak dengeli bir sıcaklık dağılımı sağlar
› Optimum hava kalitesinin sağlanması için dairesel atışlı kaset ve opsiyonel kendi kendini temizleyen fi ltreye
sahip gizli tavan üniteleri

  1. Güvenlik

› Server odaları, elektrik odaları vb. için -200C dış ortam sıcaklığına kadar soğutma yapabilme (REYQ-U Isı Geri Kazanımlı Dış Ünite ile teknik soğutma)
› Dış ortam sıcaklığından etkilenmeyen soğutucu akışkan soğutmalı inverter güç kontrol kartı
› Geniş satış destek ağı ve satış sonrası servis
› Tüm yedek parçalar Avrupa'da mevcuttur
› I-Net ile 7/24 uzaktan izleme ve analiz
› Kendi kendini temizleyen fi ltreye sahip dairesel atışlı kaset ve gizli tavan tipi üniteler,
temiz hava fi ltreleri sayesinde daha uzun ve sorunsuz bir çalışma sağlayarak güvenirliği garanti eder

  1. Tasarım

› Tamamen tavana entegreli tam düz kaset
› Kaset tipi iç üniteler için geniş panel seçenekleri
• Beyaz ve siyah renklerde mevcuttur
• Izgarasız dizayn panel seçeneği
› Daikin Emura, benzersiz tasarım

       5. Kumandalar

Kullanıcı deneyiminin arttırılması için
yeni, şık kablolu kumanda tasarımı
› Sezgisel dokunmatik kontrol
› 3 renk seçeneği (Beyaz, Gümüş, Siyah)
› Akıllı telefon veya tablet üzerinden Bluetooth bağlantısı ile gelişmiş ayarlar ve
devreye alma

› Intelligent Touch Manager: Tüm Daikin ürünlerine tam entegre edilebilen düşük maliyetli mini BMS
(Bina Yönetim Sistemi)
› BACnet, LonWorks, Modbus, KNX aracılığıyla üçüncü parti BMS’e (Bina Yönetim Sistemi) kolay
entegrasyon
› Teknik soğutma, mağazalar, oteller gibi uygulamalara özel kontrol çözümleri ...
› Daikin Bulut Hizmeti daha uzun ve sorunsuz bir çalışma için Online Controller, farklı mahallerde
enerji kullanımının takibi ve önleyici bakım gibi çok sayıda hizmet sunar.

     6. montaj

› Otomatik soğutucu akışkan şarjı ve soğutucu akışkan sızdırmazlık kontrolü
› 4 yöne üfl emeli tavan tipi kaset (FXUQ)
› Tak ve çalıştır Daikin Klima Santrali
› Düşük ve yüksek sıcaklıkta hydrobox, Biddle hava perdesi ile toplam çözüm
› En hızlı devreye alma, yapılandırma ve özelleştirme için VRV confi gurator yazılım
› Daha üstün bir müşteri desteği için sahada ayarların daha hızlı yapılmasını ve hataların
ayrıntılı şekilde görüntülenmesini sağlayan dış ünite ekranı

   7. Yaratıcı

› VRV sistemlerinin 1982 yılından bu yana globalde pazar lideri
› Isı pompası teknolojisinde 90 yılı aşkın deneyim.

  8 Ürün Gamı

› Farklı uygulamalar ve iklim koşulları için eşşiz özelliklere sahip dış ünite serisi

  9 Teknoloji

Değişken soğutucu akışkan sıcaklığı
› %28 sezonsal verimlilik artışı
› Dış ortam sıcaklığına otomatik adapte olabilen pazardaki ilk teknoloji
› Soğuk hava etkisini önleyen daha yüksek üfl eme sıcaklıkları
sayesinde müşteri konforu sağlar
Sürekli ısıtma
Defrost sırasında bile ısıtma sağlayan gerçek sürekli ısıtma
› Isı depolama elemanı veya sıralı defrost ile sağlanan devamlı iç ortam konforu
› Klasik ısıtma sistemlerine alternatif olarak yenilikçi çözüm
VRV configurator
Devreye alma, yapılandırma ve özelleştirme işlemlerini basitleştiren yazılım
› Grafikli arayüz
› Çok sayıda üniteyi tam olarak aynı şekilde yönetme
› Başlangıç ayarlarını geri yükleme

KVKK Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


1. Kişisel veri nedir, kim işler?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Özkan Ticaret, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.


2. Kişisel verileriniz hangi amaç ile işlenebilir?

Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun ‐İlgilinin açık rızası (m.5/1)
‐Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması(m.5/2.ç)

Kişisel veri işleme şartları dahilinde şirketimizde kullanılan bilgisayar vb. cihazlardan sistem üzerinden log kayıtlarının tutulması ile elde edilen verilerin toplanığı ve verilere yasal taleplere cevap verebilmek, işyeri kurallarına uyumu denetlemek ve teknik destek vermek amacıyla işlenebilecektir.


3. İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; Toplanan kişisel verileriniz, kullanılan bilgisayar vb. cihazlardan sistem üzerinden log kayıtlarının tutulması ile elde edilen verilerin toplanığı ve verilere yasal taleplere cevap verebilmek, işyeri kurallarına uyumu denetlemek ve teknik destek vermek amacıyla; iştirak Şirketleriyle, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, Şirket yetkilileriyle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca aktarılabilecektir.


4. Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeple ve hangi yöntemle topluyoruz?

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından bu Aydınlatma 2. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerle, internet sitesi üzerinde bulunan formlar, telefon, e‐posta, yazışma ve benzeri ortamlarda sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’na uygun olarak ve bu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin silinip silinmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, işleme amacını öğrenme ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini, Kanun’da düzenlenen hallerde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu iki durumun verilerinizin paylaşıldığı kişilere bildirilmesini isteme, verilerinizin münhasıran otomatik bir sistem vasıtası ile işlenmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç çıkması halinde itiraz etme ve kanuna aykırı olarak verilerinizin işlenmesi halinde zararlarınızın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.


8. Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız?


Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurular için adres Reşadiye Mah. Atatürk Blv. No:32 59850 Çorlu TEKİRDAĞ adresidir. Başvurunuzu internet sitemizde yer alan Başvuru Formu ile gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Cevabın on sayfadan fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının maliyeti talep edilebilir. Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.


Adı ve Soyadı               İmzası                Tarih

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Şimdi Ara Canlı Yardım

Web sitemizde en iyi deneyimi elde etmek için lütfen çerezleri kabul ediniz.
Çerezler olmadan çalışmayacak bazı özellikte mevcuttur.
Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, çerezler hakkında bilgi sayfamızı ziyaret edin..